Learning Kanji

Learning Kanji

Have you started learning kanji? I recently created the, "Most Frequently Used Kanji" page, which lists 50 of the most frequently used kanji in Japanese newspapers. Clicking the link of each kanji character will take you to a page where you can learn how to read and write it. If you want to learn more, the next 50 kanji are available at, "Most Frequently Used Kanji (2)". I hope it will be helpful for beginners learning kanji.

Learning kanji is probably one of the hardest parts of Japanese, but I think it will become fun once you start to recognize a few characters. "Kanji Land – Grade1" also lists 80 simple and basic kanji characters that are taught in grade 1. You might want to check it out as well. Keep up your kanji studies!

Japanese Translation

漢字を学ぶにあたって

漢字を習い始めましたか。「よく使われる漢字」というページを、最近作りました。これは日本の新聞で最もよく使われる50の漢字を集めたものです。それぞれの漢字をクリックすると、その読み書きを習うことができます。もっと続けたければ、次の50の漢字が「よく使われる漢字2」で見ることができます。初心者の方の漢字の勉強に役に立つといいなと思います。漢字は日本語の勉強をするうえで、難しい部分だと思いますが、いくつかの漢字が分かるようになると、楽しみも増してくると思います。「漢字ランド」でも小学校一年生で習う、比較的易しい80の漢字を勉強することができるので、そちらのほうも良かったら見てください。漢字の学習、頑張ってくださいね。

Romaji Translation

Kanji o narai hajimemashita ka. "Yoku tsukawareru kanji" to iu peeji o, saikin tsukurimashita. Kore wa nihon no shinbun de mottomo yoku tsukawareru 50 no kanji o atsumeta mono desu. Sorezore no kanji o kurikku suru to, sono yomikaki o narau koto ga dekimasu.

Motto tsuzuketakereba, tsugi no 50 no kanji ga "Yoku tsukawareru kanji 2" de miru koto ga dekimasu. Shoshinsha no kata no kanji no benkyou ni yaku ni tatsu to ii na to omoimasu. Kanji wa nihongo no benkyou o suru ue de, muzukashii bubun da to omoimasu ga, ikutsuka no kanji ga wakaru youni naru to, tanoshimi mo mashite kuru to omoimasu.

"Kanji Rando" demo shougakkou ichinensei de narau, hikakuteki yasashii 80 no kanji o benkyou suru koto ga dekiru node, sochira no hou mo yokattara mite kudasai. Kanji no gakushuu, ganbatte kudasai ne.

Note: The translation is not always literal.

Beginner's Phrases

Keep up your kanji studies!

  • Kanji no gakushuu, ganbatte kudasai ne.
  • かんじの がくしゅう、 がんばってくださいね。
  • 漢字の学習、頑張ってくださいね。