Sicilian-English Dictionary: Basic Vocabulary

Learn some basic Sicilian words

Norman castle in Sicily
The Mediterranean was history's original crossroads. Norman conquerors from northern France built this castle in Sicily in the 1100s. ©Karen Tina Harrison

Sicilian, a language all of its own not derived from Italian but rather developed alongside Italian, is spoken in Sicily and in parts of southern Italy such as Reggio Calabria and southern Puglia. The language, whose origins long predate Roman presence in Italy, is derived from Semitic languages, Greek, Latin, and Arabic, with CatalanFrench, and German influences.

Following is a dictionary of often-used Sicilian words.

Note that there are no entries for the letters h, j, k, w, x, and y because there are no words in Sicilian beginning with those letters. 

                         A

abbrazzari 

 to embrace

abbunnanzza 

 abundance

abiti 

 clothes

accappatoriu 

 bathrobe

accenniri 

 to light up

accettari 

 to accept

acchiappari 

 to grab

accuminzari 

 to begin

aceddu 

 bird

acitu 

 sour

acitu 

 vinegar

acula 

 eagle

addivintari 

 to become

agghiu 

 garlic

agustu 

 August

aieri 

 yesterday

alagusta 

 lobster

albergu 

 hotel

almenu 

 at least

americanu 

 American

ammazzari 

 to kill

ananassu 

 pineapple

aneddu 

 ring

annu 

 year

annuiari 

 to annoy

antipaticu 

 nasty

apertu 

 open

appenniri 

 to hang

aringa 

 herring

ariuportu 

 airport

arvulu 

 tree

assegnu 

 check

assulatu 

 sunny

attentu 

 careful

attrici 

 actress

auitu 

 high

autru 

 another

aviri 

 to have

avvucatu 

 lawyer

azzurru 

 blue

 

                       B

babbu 

 stupid

baccalaru 

 dry salted cod

bagagghiu 

 baggage

bagnu 

 bath

balena 

 whale

ballari 

 to dance

bannera 

 flag

barcuni 

 balcony

Baroccu 

 Baroque

batellu 

 boat

battiri 

 to knock

bedda 

 beautiful

beddu 

 handsome

beni 

 well

benvinutu 

 welcome

biancu 

 white

bibblioteca 

 library

biddizza 

 beauty

bigliettu 

 ticket

binariu 

 train platform

birritta 

 cap

biscottu 

 biscuit

bisognu 

 need

bistecca 

 steak

biunnu 

 blond

bivanna 

 drink

biviri 

 to drink

bona notti 

 good night

bona sira 

 good evening

bon giornu 

 good morning

bonu 

 good

bracciulettu 

 bracelet

brazzu 

 arm

brodu 

 broth

buggiardu 

 liar

burru 

 butter

bursa 

 handbag

busta 

 envelope

buttigghia 

 bottle

buttuni 

 button

 

                                C

caccociuli 

 artichokes 

caffè doppiu 

 double espresso

caffè macchiatu 

 coffee with a drop of milk

calendariu 

 calendar

camiuni 

 truck

canciari 

 to change; to exchange

cannolu 

 sweet ricotta-filled tube

cantu 

 corner

canusciri 

 to get to know

cappeddu 

 hat

cappuccinu 

 cappuccino

capu 

 boss, leader

cartellu 

 road sign

casedda 

 toolbooth

cattidrali 

 cathedral

cavaddu 

 horse

cca 

 here

cecu 

 blind

celu 

 sky

centu 

 hundred

chianciri 

 to cry

chiù 

 more

chiudiri 

 to close

chiummu 

 lead

chiuvusu 

 rainy

ciciri 

 chickpeas

cipudda 

 onion

ciriveddu 

 brain

cocciutu 

 stubborn

cociri 

 to cook

cognetturari 

 to guess

comunqui 

 however, anyway

cori 

 heart

coriu 

 leather

corpu 

 body

costruiri 

 to construct

cotidianu 

 newspaper

cuda 

 tail

cumeddia 

 comedy

cuscinu 

 cousin

 

                         D

danaru 

 money

danniggiari 

 to injure

dannu 

 damage

dari 

 to give

dda 

 there

debbitu 

 debt

debbuli 

 weak

deci 

 ten

decidiri 

 to decide

defenniri 

 to defend

depositu 

 deposit

desiderari 

 to desire

destinu 

 destiny

deviri 

 to have to

diavulu 

 devil

diggiriri 

 to digest

dilicatu 

 sensitive, delicate

dintista 

 dentist

direttu 

 local train

diri 

 to say, tell

diriggiri 

 to direct

discursu 

 speech

disponibbili 

 available

distanti 

 distant

Diu 

 God

divertimentu 

 pleasure

dollaru 

 dollar

doppu 

 afterward

dormiri 

 to sleep

dubbiu 

 doubt

duci 

 sweet

duluri 

 pain

dumani 

 tomorrow

dumanna 

 question

dumannari 

 to inquire

duminica 

 Sunday

duru 

 hard

dutturi 

 doctor

duviri 

 to have to

duzzina 

 dozen

 

                           E

eccu 

 here is / are

eccettu 

 except

effettivu 

 effective

eleganti 

 stylish

eliggiri 

 to elect

enormi 

 huge

eredi 

 heir

esami 

 exam

esempiu 

 example

esercitu 

 army

eserciziu 

 exercise

esibbizzioni 

 exhibition 

esistiri 

 to exist

esitari 

 to hesitate

esoticu 

 exotic

espressu 

 express train

essiri 

 to be

estati 

 summer

esteri 

 foreign

ettu 

 etto (one-tenth of a kilo)

 

                                     F

fabbricari 

 to build

facci 

 face

facili 

 easy

falliri 

 to fail

falsu 

 false

famigghia 

 family

fari 

 headlights

fasoli 

 beans

favuri 

 favor

fedda 

 (fetta) slice

felici 

 happy

fermari 

 to stop

ferru 

 iron

fichi 

 figs

ficu d'India 

 prickly pear

figatu 

 liver

figghia 

 daughter

figghiu 

 son

fimmina 

 woman

finiri 

 to finish

finocchiu 

 fennel

finu a 

 up to

fivraru 

 February

focu 

 fire

fora 

 outside

fraguli 

 strawberries

frasi 

 sentence

frevi 

 fever

friddu 

 cold

frittu 

 fried

fudda 

 crowd

fumari 

 to smoke

fumu 

 smoke

funci 

 mushrooms

funnu 

 bottom

furiusu 

 furious

furmaggiu 

 cheese

furnu 

 oven

furtizza 

 fortress

furtuna 

 fortune

                                   G

gabbinettu 

 office

gaddina 

 chicken

gambaretti 

 shrimps

gattu 

 cat

gelatu 

 ice cream

gemellu 

 twin

generusu 

 generous

genituri 

 parent

genti 

 people

ghiaccaia 

 refrigerator

giardinu 

 garden

gileccu 

 vest

gilusu 

 jealous

girari 

 to turn

giru 

 tour

giucattulu 

 toy

giugnu 

 June

giurari 

 to swear

giuvini 

 young

gradinu 

 stair

gradu 

 degree

grammu 

 gram

granni 

 large

granturcu 

 corn

granu 

 wheat

grassu 

 fat

gratuitu 

 free

gravi 

 serious

grazii 

 thanks

grazziusu 

 pretty

gridari 

 to scream

grossu 

 big

guadagnu 

 gain

guardari 

 to look

guarizzioni 

 cure

guastari 

 to spoil

gudiri 

 to enjoy

guidari 

 to drive

gula 

 throat

gustu 

 flavor

                                       I

idda 

 she

iddi 

 they

iddu 

 he

imparari 

 to learn

impiegu 

 employment

imprisa 

 enterprise

inabbili 

 unable

incantu 

 charm

incartari 

 to wrap

incirari 

 to wax

inclusu 

 included

incompetenti 

 incompetent

incontru 

 meeting

incruciamentu 

 intersection

incuntrari 

 to meet

indetru 

 back

indirizzu 

 address

individuu 

 individual

infernu 

 hell

ingannu 

 fraud

inglisi 

 English

innamuratu 

 lover

innaru 

 January

innuccenti 

 innocent

insazziabbili 

 insatiable

insettu 

 insect

insignari 

 to teach

intendiri 

 to intend

internu 

 inside

interrugari 

 to interrogate

inveci 

 instead

inventari 

 to invent

invernu 

 winter

invitu 

 invitation

iri 

 to go

istintu 

 instinct

istruiri 

 to instruct

isula 

 island

isulari 

 to isolate

iu stissu 

 myself

                                   J

jinchiri 

 to fill

jinnaru 

 January

jiri 

 to go

jiritu 

 finger

jiritu du pedi 

 toe

jisari 

 to raise

jocu 

 game

jocu di cauciu 

 soccer

jornu 

 day

jucari 

 to play

jurnata 

 the whole day

                                  L

lagnusu 

 lazy

lagu 

 lake

lanciari 

 to launch

lapisi 

 pencil

largu 

 wide, broad

lassari 

 to let; leave

latru 

 thief

latti 

 milk

lattuca 

 lettuce

latu 

 side

lavari 

 to wash

lavuraturi 

 worker

lavuri in corsu 

 work in progress

lazzi di scarpi 

 shoelaces

leggiri 

 to read

lentu 

 slow; slowly

lettu 

 bed

lezzioni 

 lesson

libbertà 

 liberty

libberu 

 free

libbru 

 book

ligari 

 to attach

liggenna 

 legend

liggitimu 

 legal

lignu 

 wood

limonata 

 lemonade

limuni 

 lemon

lisciu 

 smooth

litru 

 liter

littra 

 letter

locu 

 place

lordu 

 dirty

lu 

 it

luci 

 light

lunghizza 

 length

lungu 

 long

luntanu 

 far

lutta 

 struggle

                                      M

magghia 

 undershirt

maggiu 

 May

maggiuranza 

 majority

magnificu 

 grand

maistru 

 master

malancunia 

 melancholy

malatu 

 sick

malevulu 

 malevolent

malu 

 bad

manu 

 hand

manzu 

 beef

maravigghiusu 

 wonderful

marciu 

 rotten

mari 

 sea

marinaru 

 seaman

marruni 

 brown

marzu 

 March

masculu 

 male

massaggiu 

 massage

matarazzu 

 mattress

matri 

 mother

mbriacu 

 drunk

mbrugghiuni 

 crook

menzu 

 half

mettiri 

 to put

midicina 

 medicine

minimu 

 minimum

minsogna 

 lie

mirruzzu 

 cod

misi 

 month

miu 

 mine

molu 

 pier

mortu 

 dead

moturi 

 motor

mulinu 

 mill

muluni 

 melon

munnu 

 world

mustrari 

 to show

mutanni 

 underwear

muturi 

 motor

                                     N

nannu 

 grandfather

nastru 

 tape

nasu 

 nose

natali 

 Christmas

natari 

 to swim

navi 

 ship

navigari 

 to navigate

nazzioni 

 nation

negari 

 to deny

negativu 

 negative

negghia 

 fog

negozziu 

 store

nemicu 

 enemy

nenti 

 nothing

nesciri 

 to go out

nessunu 

 nobody

nfurnari 

 to bake

nicu 

 small

niputi 

 nephew, niece; grandchild

nisciuta 

 exit

niuri 

 black

nivi 

 snow

nnamurarisi 

 to fall in love

nnomu 

 name

nordu 

 north

nostru 

 our; ours

notti 

 night

novu 

 new

nquantu 

 regarding

nsemuli 

 together

nsultari 

 to insult

nsumma 

 finally

ntantu 

 meanwhile

nticchiatu 

 dressed up

nucevuli 

 harmful

nucidda 

 hazelnut

nuddu 

 nobody

nuliggiari 

 to hire

nutizzia 

 news

nuvulusu 

 cloudy

                                 O

obbidiri 

 to obey

obbligu 

 duty

occasioni 

 occasion

occhiali pô suli 

 sunglasses

occhiata 

 glance

occhiu 

 eye

occidenti 

 west

oceanu 

 ocean

odiari 

 to detest

odiu 

 hatred

offenniri 

 to insult

officiali 

 official

offriri 

 to offer

ogghiu 

 oil

oliu 

 oil

olivi 

 olives

omettiri 

 to omit

ommini 

 men

omu 

 man

onestu 

 honest

onoratu 

 honored

opuru 

 or

orali 

 oral

orariu 

 timetable

ordinari 

 to command

organizzari 

 to organize

oricchia 

 ear

origgini 

 origin

orlu 

 hem

ornari 

 to decorate; to adorn

orribbili 

 horrible

orridu 

 hideous

oru 

 gold

ospitali 

 hospital

ospitu 

 guest

ossu 

 bone

otteniri 

 acquire

ottu 

 eight

ottubbri 

 October

ovali 

 oval

                                    P

pacenza 

 patience

paci 

 peace

palazzu 

 palace

paninu 

 sandwich, bread roll

panza 

 belly

paradisu 

 paradise

paragunari 

 to compare

parcheggiu 

 parking

parcu 

 park

paredda 

 frying pan

parrari 

 to talk, speak

partitu 

 political party

pastu 

 meal

pazzu 

 insane

peggiu 

 worse

periculusu 

 dangerous

piattu 

 plate

picciotta 

 girl

picciottu 

 boy

picciridda 

 small girl

picciriddu 

 small boy

pinna 

 pen

pinseru 

 thought

pi piaciri 

 please

pirdutu 

 lost

pirsuna 

 person

pisci 

 fish

pisedda 

 pea

pitittu 

 appetite

pocu 

 few

pollipu 

 octopus

pomeriggiu 

 afternoon

postinu 

 mailman

pranzu 

 lunch

pregu 

 you are welcome

prestu 

 quickly

pri 

 for

prigiuni 

 prison

pumudamuru 

 tomato

putiri 

 to be able to

                                            Q

qualchi 

 some

qualcunu 

 someone

qualunqui 

 whatever

quannu 

 when

quantu 

 how much

quarchi cosa 

 something

quarchi vota 

 sometimes

quasetta 

 sock

quattru 

 four

quinnici 

 fifteen

                                   R

racina 

 grape

radiaturi 

 radiator

radici 

 root

radirsi 

 to shave oneself

raggia 

 anger

rapidu 

 fast, rapid

raru 

 rare

rassimigghiari 

 to resemble

reali 

 royal

regulari 

 regular

resistiri 

 to resist

ricanusciri 

 to acknowledge

riccu 

 rich

ricivirito 

 receive

ridiri 

 to laugh

rifiutari 

 to refuse

rigalu 

 gift

riggidu 

 rigid

riggina 

 queen

rilogiu 

 clock

ripetiri 

 to repeat

ripusari 

 to rest

ripustigghiu 

 closet

rispettu 

 respect

rispunniri 

 to answer, reply

ristituiri 

 to refund

risu 

 rice

ritardari 

 to delay

ritirari 

 to withdraw

ritrattu 

 portrait

riturnari 

 to return

robbustu 

 robust

rologeria 

 watchmaker

romanzu 

 novel

rosariu 

 rosary

rotunnu 

 round

rozzu 

 boorish

rubbari 

 to steal

russu 

 red

ruttu 

 broken

                                          S

sabbatu 

 Saturday

sacrifizziu 

 sacrifice

sacru 

 sacred

saldu 

 sale

sangu 

 blood

sanu 

 healthy

sapiri 

 to know

sapuri 

 taste

sartu 

 tailor

sarvaggiu 

 wild

sarvari 

 to save

sbrigarisi 

 to hurry

scandatu 

 afraid

scannalu 

 scandal

scanusciutu 

 stranger

scarsu 

 scarce

scatula 

 box

sceccu 

 donkey

scinniri 

 to get off, step down

scioccu 

 stupid

scuperta 

 discovery

scupiri 

 to discover

scuraggiutu 

 discouraged

scuru 

 dark

sempri 

 always

severu 

 severe

sfari 

 to undo

sicilianu 

 Sicilian

significari 

 to mean

simana 

 week

sinnacu 

 mayor

sira 

 evening

sissanta 

 sixty

sonnu 

 dream

sordi 

 money

soru 

 sister

spagu 

 string

stidda 

 star

surdatu 

 soldier

suttasupra 

 upside-down

                                    T

tacchinu 

 turkey

tagghiari 

 to cut

tali 

 such

taliari 

 to look at

tappitu 

 rug

tarantula 

 spider

tartuca 

 turtle

tauru 

 bull

tavula 

 table

telefunu 

 telephone

televisioni 

 television

temperatura 

 temperature

tempu 

 weather; time

teniri 

 to hold

terribbili 

 terrible

terzu 

 third

ti 

 yourself

tiatru 

 theater

timidu 

 timid

timpesta 

 storm

tingiuti 

 dyed

tipu 

 type

tisoru 

 treasure

torcicoddu 

 stiff neck

tradizzioni 

 tradition

traghettu 

 ferry

tranquillu 

 tranquil

trasiri 

 to enter

tratturia 

 small restaurant

travagghiari 

 to work

travirsari 

 to cross

trenu 

 train

tri 

 three

tridici 

 thirteen

trumma 

 trumpet

truvari 

 to find

tu 

 you

tunnu 

 tuna

turnari 

 to turn

tuvagghia di bagnu 

 beach towel

                                               U

u 

 the, it

uguali 

 equal

ultimu 

 last

u massimu 

 most

u megghiu 

 best

unna 

 where

unnici 

 eleven

unu 

 someone

ura 

 hour

uragunu 

 hurricane

urlari 

 to shout

urtu 

 shock

usari 

 to use

utili 

 useful

                                   V

vagnatu 

 wet

vaguni 

 wagon

valuri 

 value

vanu 

 vain

varcocu 

 apricot

vasari 

 to kiss

vasciu 

 low

vasu 

 kiss

verbu 

 verb

verificari 

 to verify

veru 

 true

viaggiari 

 to travel

viaggiu 

 travel

viaggiu di nozzi 

 honeymoon

vicinu 

 near

vidiri 

 to see

vidua 

 widow

vigliaccu 

 coward

villaggiu 

 village

villutu 

 velvet

vinciri 

 to win

vinniri 

 to sell

vinnitta 

 vengeance

vintusu 

 windy

vinti 

 twenty

vinu 

 wine

virdura 

 vegetable

virgogna 

 shame

vistitu 

 costume; suit

vistu 

 visa

viteddu 

 veal

viulinu 

 violin

vivu 

 alive

vizziu 

 vice

volu 

 flight

voscu 

 forest

vrazzu 

 arm

vugghienti 

 hot

vugghiri 

 to boil

vuscari 

 to earn

                                   Z

zainu 

 backpack

zibbibbu 

 Sicilian grape

ziu 

 uncle

zoppu 

 lame

zuccaru 

 sugar